Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

15:23

March 19 2012

20:42
6419 cfa7 420
Reposted fromchudosc chudosc viapoppyseed poppyseed

March 13 2012

15:39
jak najwięcej czytaj o cudzych doświadczeniach, myślach i działaniach - staraj się dorównywać innym, mimo, że to męczy i boli, i wygodniej byłoby schować się pod ciepłą kołdrą słodkiej ignorancji. rzucaj się ku pozornie nieosiągalnym dla ciebie celom i cierpliwie znoś ból upadku i ośmieszenia. zawsze próbuj, jak długo starczy sił, pójść trudniejszą drogą, jak spartanie - i pracuj, pracuj, żeby uformować z siebie bogatą, ciągle rozwijającą się jednostkę.
— sylvia plath: dzienniki 1950-1962

March 09 2012

22:25
Pieprz to, pieprz to wszystko.
Czemu? Bo możesz. Po prostu wstań pewnego dnia i zacznij żyć, zacznij się uśmiechać i łapać każdą sekundę i każdy oddech.
— Szczęście to nic innego jak tylko pewność, że wszystko Ci się uda
22:22
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby
— Jerzy Andrzej Masłowski

November 15 2010

21:10
Dobrze jest tak żyć. Czuć się kochaną, opiekować się. Kochać też...
Reposted bygriber griber

November 11 2010

20:59
Życie nie jest koniecznością, ale jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć pięknie.
-Marek Hłasko
Reposted bypazdinieprzygodaaddictedwyrazobcy

September 17 2010

21:43
4685 6a05 420
Reposted byballetlechatonangelusetvitapulchritudinis
21:10
3951 f608
Reposted byvikuniaanonrealitykeinnickmalinowowasavormariannalechaton
15:00
4641 2303
Reposted byvikuniaaelenarinlupusowylechatonellaCaityyyx3keep-life-beautiful
14:57
KISS! KISS! KISS! KISS! KISS! KISS!

                                me
Reposted bylechatonCaityyyx3
14:54
4579 af9e
12:11
6370 cfbc
Reposted bywstawieplywaizabasienazywamr-absentiakjuikelenaringriberbrekizgrywholidaydontaskmewhylorienpannalukasiarzynapannafemmagennomarcepannasleepingbeautyulabeatlannadzizamarionetteviolettsoullupusowylechatonindisputabelinuschkaellaCaityyyx3
11:43
5273 61ab 420
Reposted bymalloryknox malloryknox

September 16 2010

18:13
7187 6440 420
Reposted bydzuulibrindushathesedayslechaton
18:12
When they fight, they fight
And when they come home at night they say,
'I love you, baby'
18:09
7003 3d35 420
Reposted bydzuulineonvPunkroclechaton4eVEriNmyheArtellaCaityyyx3katedevries09BrainDamagepgroagta13ForeverFailurenabnabPjbbbvamaniamajkeyinsomniianiemaniebamaraskowaellaholidaysummeroflovemichalinagoodluckindisputabelasphalarlunkasandri
17:51
6115 0f89 420
Reposted byBomby Bomby
17:33
5351 bce1 420
Reposted bylechatonellaCaityyyx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl